+32 477 530 124 • 

Privacy verklaring

Iedereen bij Gunaco Furniture is er zich van bewust dat het belangrijk is dat informatie over u, onze klant, op een correcte manier wordt ingewonnen, verwerkt en bewaard. Daarom hebben wij deze privacy verklaring opgesteld en is het een absolute prioriteit binnen onze organisatie dat iedereen, in elke stap van de uitvoering van zijn of haar functie, hiermee rekening houdt en zich hiernaar gedraagt.

De informatie waarvan sprake bestaat uit drie verschillende onderdelen: ten eerste de persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres) die u ons zelf vrijwillig geeft, ten tweede financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer) die wij ontvangen door de verwerking van uw betaling en ten derde andere algemene informatie (zoals IP-adres, zoektermen, browser-type) die wij anoniem verzamelen ten einde statistieken te kunnen opmaken ten behoeve van de kwaliteit van onze site.

Al deze gegevens, rechtstreeks door u verstrekt of niet, worden opgeslagen op een beveiligde server en enkel verwerkt door mensen van Gunaco Furniture zelf. Deze informatie wordt enkel gebruikt waarvoor ze bedoeld is (bv. de afhandeling van een prijsaanvraag) en zal nooit worden meegedeeld, uitgeleend of verkocht aan derden, behalve indien ons dit wordt opgedragen door een officiële instantie (i.v.m. een gerechtelijk onderzoek, rechterlijke uitspraak e.d.).

Iedereen heeft het recht zijn of haar gegevens op te vragen ter controle, wijziging of schrapping en kan dit doen door een e-mail te sturen naar .